Телефони за контакт:

0887 71 22 49
0894 32 10 17
 
e-mail
info@lidiko.com
 

Ателие:

София
бул. Ал. Стамболийски 47

Магазинът няма да работи от 15 до 18 май включително.

Вашето име:
E-mail адрес:
Съобщение: